"Redan någon gång i mina tidiga och trasiga ungdomsår inleddes en rättegång inom mig, en process som fortfarande pågår i skiftande omfattning och intensitet."
I min ungdom speglade jag mig ofta, 2005
Foto: Cato Lein
Copyright © 2024 Evandersällskapet