Priser och utmärkelser

Svenska Dagbladets litteraturpris 1969
Gävleborgs läns kulturstipendium 1970
Zornpriset av Svenska Akademien 1972
LO:s kulturstipendium 1974
Litteraturfrämjandets stora romanpris 1975
Amerikanska ambassadens gäst sex veckor i USA 1975
Östersunds-Postens litteraturpris 1980
Sandvikens kulturpris 1999
Gefle Dagblads kulturpris 2000
Pris från samfundet Ljudradions vänner -
främste värd för radioprogrammet Sommar
2000
Ivar Lo-priset 2003
Hedenvind-plaketten 2003
Sixten Heymans pris 2004
Pris ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse
av Svenska Akademien
2005
Göran Fredrik Göranssons stora pris 2006
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hedersledamot i Gästrike-Hälsinge nation, Uppsala 1995
Hedersledamot i Sandvikens AIK 1997
Hedersledamot i Evandersällskapet 2005
Hedersledamot i Ejnar Ask-sällskapet 2007
Foto: Dan Hansson
Foto: Dan Hansson
Copyright © 2023 Evandersällskapet