Evandersällskapet bildades den 27 oktober 2004.

Syftet var och är att sprida intresse för Per Gunnar Evanders rika författarskap. Uppmärksamma och entusiasmera till läsning av hans betydande litterära produktion. Något som även gäller hans mångåriga verksamhet inom radio/TV och scenproduktion.

Vår målsättning är att:

 • ordna f√∂redrag och seminarier

 • genomf√∂ra l√§secirklar

 • informera via hemsida och medlemsbrev och d√§r redovisa verksamheten

 • genomf√∂ra uppsatst√§vlingar knutna till f√∂rfattarskapet

  Vårt arbetssätt är interaktivt där styrelse och medlemmar tillsammans på olika sätt bidrar till att öka och hålla intresset för Per Gunnar Evanders författarskap levande.


  S T A D G A R
  Evandersällskapets stadgar


  Per Gunnar Evander - i ljust minne bevarad
  Minnesord av Thomas Almqvist
 • Evandersällskapets styrelse

  Lennart P√•lhagen Ordförande
  Ulf Karlstr√∂m Vice ordförande
  Per Wallberg Sekreterare
  Annica Blom-Almqvist Skattmästare
  Thomas Almqvist
  Agnetha Eckerström
  Kjell Havring
  Gunilla Amnéus
  Lasse Åhlin
  Birgitta Sköld Suppleant
  Margareta Modig Suppleant


  Kontaktinformation

  Epost: evandersallskapet@gmail.com
  Adress: Evandersällskapet
  c/o Lennart Pålhagen
  Norrtullsgatan 29
  113 27 Stockholm
  Tel.nr: 070 - 760 00 47
  Webdesign:
  Joachim Eckerström
  VERKSAMHETSPLAN 2023

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2022

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2021

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2020

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2019

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2018

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2017

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2015

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2014

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2013

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2012

  Länk till verksamhetsplanen


  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

  Länk till verksamhetsberättelsen


  VERKSAMHETSPLAN 2010 - 2011


 • Sällskapet har medlemmar spridda över hela landet med flertalet i Storstockholm, Sandviken/Gävle och främst Norrköping. Styrelsen planerar därför att lägga någon aktivitet per år utanför Norrköping.

 • Vi vill i vårt närområde föra ut och informera om Per Gunnar Evanders författarskap och om Evandersällskapet. Våren i Åtvidabergs bibliotek och under hösten i närliggande kommun eller om möjligt i Stockholm.

 • Vi vill ordna öppna samtalsträffar kring Evanderromaner och även inbjuda till samtal på nätet www.bokhyllan.com. Våren kring "Veronikas vrede" och under hösten om "Hundarnas himmel".

 • Vi vill under våren anordna ett öppet uppläsningprogram med texter ur Per Gunnar Evanders verk.

 • Vi vill ordna filmkvällar då vi visar Evanders egna filmer. Till hösten planeras en visning i samråd med honom själv.

 • Vi vill uppmärksamma att 45 år har gått sedan Per Gunnar Evander debuterade.

 • Vi vill undersöka förutsättningarna för forskning om Evanders författarskap.

 • Vi vill verka för återutgivning av Evanders böcker.

 • Vi vill verka för översättning till andra språk av Evanders romaner.

 • Vi vill verka för att radio och TV uppmärksammar Evanders produktion.

 • Vi vill fortsätta och utveckla den påbörjade insamlingen av evanderiana för förvaring på Norrköpings Stadsbibliotek.

 • Vi vill fortsätta att utveckla och informera om vår hemsida.

 • Vi vill fortsätta att regelbundet sända ut medlemsbrev med ca 4 st. / år.  Verksamhetsberättelse 2009


  19/1 - Första träffen i vårens läsecirkel om "Måndagarna med Fanny" under ledning av Sven Trolldal. Cirkeln har samlat 15 - 20 intresserade medlemmar.

  28/1 - Under rubriken "Per Gunnar Evander, begåvad berättare som inte bara skriver böcker" presenterade Ingrid Gilljam och Sven Trolldal vårt sällskap och den mångsidige författarens liv och verk på Linköpings Stadsbibliotek.

  16/2 - Andra träffen i vårens läsecirkel.

  24/2 - Filmkväll med filmen "Utmaningen" som bygger på boken "Medan dagen svalnar". Träffen som var mycket uppskattad, samlade 16 besökare, och avslutades med diskussion.

  16/3 - Tredje träffen i vårens läsecirkel.

  25/4 - Öppen föreläsning i samband med årsmötet. Temat var "Evander och kroppens dramaturgi". Föreläsare Erik Löfvendahl, författare, radiokrönikör och litteraturkritiker i SvD. Per Gunnar Evander var med och lyssnade på föreläsaren.

  18/5 - Fjärde träffen i vårens läsecirkel, med visning av filmen Måndagarna med Fanny.

  7/9 - Första träffen i höstens läsecirkel om "Fallet Lillemor Holm" under ledning av Sven Trolldal.

  12/9 - Programafton i Sandviken "I sällskap med tre författare" - Evandersällskapet, Stig Sjödin-sällskapet och Anna Westberg-sällskapet. Författaren Bernt-Olov Andersson inledde och presenterade författarna. Uppläsning och musik varvades i ett sammanhållet program av skådespelarna Arabella Lyons och Anna Andersson från Folkteatern i Gävleborg, samt musikern Ylva Larsdotter, violin. Mingel, förfriskningar, bokbord och buffé.

  5/10 - Andra träffen i höstens läsecirkel.

  26/10 - Framträdde Ingrid Gilljam och Sven Trolldal under rubriken "Per Gunnar Evander, begåvad berättare som inte bara skriver böcker" på Söderköpings stadsbibliotek, Stinsen.

  28/10 - Evandersällskapet håller femårsjubileum. Festkvällen som samlade ett trettiotal medlemmar, startade med mingel, dryck och tilltugg och följdes av en filmkväll med "Det sista äventyret" Sven Trolldal introducerade filmen och ledde samtalet och reflektionerna efteråt.

  2/11 - Tredje träffen i höstens läsecirkel.

  7/12 - Fjärde träffen i höstens läsecirkel.  Verksamhetsberättelse 2008


  21/1 - Lyssnade vi på Per Gunnar Evanders sommarprogram från 1985.

  13/2 - Såg vi Per Gunnar Evanders TV-film "Duellantens ansikte", som han själv presenterade och kommenterade.

  11/3 - Berättade Ingrid Gilljam och Holger Hårdänge om Evandersällskapet i "Salongen" på Norrköpings Stadsbibliotek.

  13/3 - Lyssnade vi på nytt till Per Gunnar Evanders sommarprogram, nu från 1988.

  19/4 - Genomförde vi årsmöte med en föreläsning av rättspsykiatern Göran Fransson: Den goda narcissismen - att bli sedd på riktigt. Evander var med och hyllades inför sin nära förestående 75-årsdag.

  2/9 - Startade en läsecirkel kring "Judas Iskariots knutna händer", som vi ägnat fyra träffar under hösten.

  8/10 - Andra träffen i läsecirkeln

  12/10 - Framträdde Ingrid Gilljam och Sven Trolldal under rubriken "Per Gunnar Evander, begåvad berättare som inte bara skriver böcker" vid en litterär matiné i Ordenshuset Brofästet på Skansen i Stockholm. (Arrangör var DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd)

  14/10 - Hade vi åter besök av Evander, som då visade och kommenterade sin TV-film "Ängslans boningar".

  3/11 - Tredje träffen i läsecirkeln

  1/12 - Fjärde träffen i läsecirkeln

  Läsecirkel i Wadströmsrummet.
  Läsecirkel hösten 2009 om
  "Fallet Lillemor Holm".
  Ordenshuset Brofästet på Skansen.
  Ingrid Gilljam
  Ingvar Almroth
  Sven Trolldal
  Bilder från Skansen 12 okt. 2008
  Styrelsen 2013
 • Bli medlem

  Välkommen som medlem i Evandersällskapet!

  Medlemsavgift:

  För enskild medlem: 100 kr/år
  För institution: 300 kr/år

  Den som blir medlem efter den 1 oktober är
  också medlem hela året därpå.

  Avgiften insättes på Plusgiro: 146 38 44 - 9

  Foto: Bengt-Åke Kimbré
  Copyright © 2023 Evandersällskapet